YOMEDIA

Tính khối lượng chất rắn A

bởi Phạm Khánh Ngọc 01/06/2019

Dẫn CO từ từ qua ống sứ đựng 14g CuO , Fe2O3 , Feo -->m(g) chất rắn A và khí X , Dẫn X vào dd Ca (OH)2 dư ---->Y kết tủa . Cho Y vào dd HCl dư ----> 2.8 lít khí (ĐKTC) . Tính m(g) chất rắn A?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • PTHH: CuO + CO --> Cu + CO2 (1)

  Fe2O3 + 3CO --> 2Fe + 3CO2 (2)

  FeO + CO --> Fe + CO2 (3)

  CO2 + Ca(OH)2 --> CaCO3 + H2O (4)

  CaCO3 + HCl --> CaCl2 + H2O + CO2 (5)

  Ta có: nCO2 (5) = \(\dfrac{2,8}{22,4}\) = 0,125 mol

  Theo PT (5): nCaCO3 = nCO2 = 0,125 mol

  => nCaCO3 (4) = 0,125 mol

  Theo PT (4): nCO2 = nCaCO3 = 0,125 mol

  => nCO2 (1)+(2)+(3) = 0,125 mol

  Theo PT(1);(2);(3) ta thấy tổng số mol CO = tổng số mol của CO2 => nCO = 0,125 mol

  Áp dụng ĐLBTKL cho PT (1;2;3) ta có:

  moxit + mCO = mchất rắn sau p/ứ + mCO2

  => m = 14 + 0,125.28 - 0,125.44 = 12(g)

  bởi Châu Thị Yến Vy 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>