AMBIENT

Những chất nào có thể tác dụng với nhau từng đôi một ?

bởi Bánh Mì 29/05/2019

Có những chất sau : H2O, SO3, Na2O, KOH, Fe2O3, MgO, P2O5, CO2 .

Những chất nào có thể tác dụng với nhau từng đôi một ?

Viết các phương trình hoá học.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • H2O + SO3 ----> H2SO4.

  H2O + Na2O ----> 2NaOH.

  3H2O + P2O5 ---> 2H3PO4

  H2O + CO2 <------> H2CO3.

  SO3 + Na2O ----> Na2SO4.

  SO3 + 2KOH ---> K2SO4 + H2O.

  Na2O + CO2 ----> Na2CO3.

  3Na2O + P2O5 ---> 2Na3PO4.

  6KOH + P2O5 ---> 2K3PO4 + 3H2O.

  CO2 + 2KOH ---> K2CO3 + H2O

  bởi Phạm Huy 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA