YOMEDIA
NONE

Bài tập 2.9 trang 5 SBT Hóa học 9

Bài tập 2.9 trang 5 SBT Hóa học 9

Có các chất sau:

A. CuO

B  H2

C. CO

D. SO3   

E. P2O5   

G. H2O

Hãy chọn những chất thích hợp trong các chất trên điền vào chỗ trống trong các sơ đồ phản ứng sau:

... + H2O → H2SO4

H2O + ... → H3PO4

... + HCl → CuCl2 + H2O

... + H2SO4 → CuSO4 + ...

CuO + ... to→ Cu + H2O

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2.9

1. SO3 

2. P2O5    

3. CuO 

4. CuO, H2O

5. H2

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.9 trang 5 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON