YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 143 SGK Hóa học 10

Giải bài 1 tr 143 sách GK Hóa lớp 10

Một hợp chất có thành phần theo khối lượng 35,96% S; 62,92% O và 1,12% H.

Hợp chất này có công thức hóa học là:

A. H2SO3.

B. H2SO4.

C. H2S2O.

D. H2S2O8.

Chọn đáp án đúng.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 1

Một hợp chất có thành phần theo khối lượng 35,96% S; 62,92% O và 1,12% H.

Lập tỉ lệ: 

\(\begin{array}{l} \frac{{\% {m_H}}}{1}:\frac{{\% {m_S}}}{{32}}:\frac{{\% {m_O}}}{{16}} \Leftrightarrow \frac{{1,12}}{1}:\frac{{35,96}}{{32}}:\frac{{62,92}}{{16}}\\ \Leftrightarrow 1:3,5:1\\ \Leftrightarrow 2:7:2 \end{array}\)

Hợp chất này có công thức hóa học là H2S2O7­.

⇒ Đáp án C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 1 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 143 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON