YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 33 Hóa học 10 Cơ bản & Nâng cao

Hướng dẫn giải bài tập SGK Axit sunfuric - Muối sunfat Axit sunfuric - Muối sunfat giúp các em học sinh biết Tính chất vật lí của H2SO4. Cách pha loãng axit H2SO4 đặc. Dung dịch H2SO4 loãng có đầy đủ tính chất của một axit. Axit H2SO4 đặc có tính oxi hóa mạnh. H2SO4 loãng là axit mạnh (đổi màu chất chỉ thị, tác dụng với kim loại, bazơ, oxit bazơ và muối của axit yếu hơn…). H2SO4 đặc, nóng có tính oxi hoá mạnh gây ra bởi gốc SO42- trong đó S có số oxi hóa cao nhất +6.

ADSENSE

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF