YOMEDIA
UREKA

Cho 1,805 g hỗn hợp gồm Fe và kim loại X vào bằng dung dịch HCl, thu được 1,064 lít khí H2. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn 1,805 g hỗn hợp trên bằng dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 0,896 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết các thể tích khí đều đo ở điều kiện chuẩn. Kim loại X là?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Đặt: \(Fe: a\ mol;\ X: b\ mol\)

  Nếu X có mức oxi hóa không đổi trong các hợp chất

  \(\Rightarrow 1,805 = 56a + M_X\times b\ (1)\)

  • Fe tác dụng dung dịch HCl bị oxi hóa thành Fe2+.

  \(\begin{matrix} Fe & \rightarrow & Fe^{2+} & + & 2e^-\\ a & \rightarrow & & & 2a\\ M & \rightarrow & M^{3+} & + & ne^-\\ b & \rightarrow & & & nb\\ 2H^+ & + & 2e^- & \rightarrow & H_2\\ & & 0,095 & \gets & 0,0475 \end{matrix}\)

  \(n_{H_2}=0,0475\ mol\)

  \(\Rightarrow 2a+nb=0,095 \ (2)\)

  • Dung dịch HNO3: Fe bị oxi hóa thành Fe3+.

  \(\begin{matrix} Fe & \rightarrow & Fe^{3+} & + & 3e^-\\ a & \rightarrow & & & 3a\\ M & \rightarrow & M^{n+} & + & ne^-\\ b & \rightarrow & & & nb\\ \overset{+5}{N} & + & 3e^- & \rightarrow & NO\\ & & 0,12 & \gets & 0,04 \end{matrix}\)

  \(\Rightarrow 3a+nb=0,12 \ (3)\)

  \((2)\&(3)\Rightarrow \left\{\begin{matrix} a=0,025 \hspace{2,3 cm}\\ nb=0,045 \Rightarrow b=\frac{0,045}{n} \end{matrix}\right.\)

  Thế a và b vào (1) ⇒ MX = 9n

  ⇒ n = 3, MX = 27 (Al)

    bởi truc lam 24/03/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF