YOMEDIA
ZUNIA12

Cho 17,724 gam hỗn hợp Al và Mg trong dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch X (chứa ba chất tan) và 6,272 lít hỗn hợp khí Y không màu (chỉ gồm hai chất, một chất bị hoá nâu trong không khí) có khối lượng 10,36 gam. Biết thể tích khí đo ở đkc. Số mol HNO3 đã phản ứng và tổng khối lượng muối (gam) thu được khi cô cạn dung dịch X lần lượt là?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Hỗn hợp Y gồm NO và N2O

  Đặt \(n_{NO} = x; n_{N_2O} = y\)

  Ta có: \(\left\{\begin{matrix} x+y=0,28\\ 30x+44y=10,36 \end{matrix}\right.\Rightarrow x=y=0,14\)

  Dung dịch X chứa 3 chất tan ⇒ Không có NH4NO3

  Đặt \(n_{Al}=a; \ n_{Mg}=b\)

  Ta có: \(\left\{\begin{matrix} 27a+4b=17,724\\ 3a+2b=0,14\times 3+0,14\times 8 \end{matrix}\right.\Rightarrow \left\{\begin{matrix} a=0,084\\ b=0,644 \end{matrix}\right.\)

  \(n_{HNO_3}=3n_{Al}+2n_{Mg}+n_{NO}+2n_{N_2O}=1,96\)

  \(m_{X}=m_{Al(NO_3)_3}+m_{Mg(NO_3)_2}=113,204 \ g\)

    bởi Mai Vi 24/03/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON