YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7 trang 187 SGK Hóa học 10 nâng cao

Giải bài tập 7 tr 187 SGK Hóa học 10 nâng cao

a) Axit sunfuric đặc dùng làm khô khí ẩm, hãy lấy một ví dụ. Có một số khí ẩm không được làm khô bằng axit sunfuric đặc, hãy lấy một ví dụ và cho biết vì sao.

b) Axit sunfuric đặc có thể biến nhiều hợp chất hữu cơ thành than, được gọi là sự hóa than. Lấy ví dụ về sự hóa than của glucozơ và saccarozơ. Viết sơ đồ phản ứng.

c) Sự làm khô là sự hóa than nói trên khác nhàu như thế nào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Câu a:

Axit sunfuric đặc làm khô khí CO2 nhưng không làm khô được khí H2S vì có phản ứng:

H2S + H2SO→ SO2 + S + 2H2O.

Câu b:

Axit sunfuric đặc có thể biến nhiều chất hữu cơ thành than:

C6H12O6 → 6C + 6H2O (glucozơ)

C12H22O11 → 12C + 11H2O (saccarozơ)

Câu c:

Sự làm khô: Chất không thay đổi.

Sự hóa than: Chất biến thành chất khác trong đó có cacbon.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 187 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON