YOMEDIA
UREKA

Bài tập 33.11 trang 74 SBT Hóa học 10

Bài tập 33.11 trang 74 SBT Hóa học 10

Trong bài thực hành về tính chất hoá học của axit sunfuric có những hoá chất sau: Cu, ZnO, Fe, Na2CO3, C12H22O11 (đường), dung dịch NaOH, giấy quỳ tím, dung dịch H2SO4 loãng và dung dịch H2SO4 đặc)

Hãy lập kế hoạch thí nghiệm để chứng minh rằng :

a) Dung dịch H2SO4 loãng có những tính chất hoá học chung của axit.

b) Dung dịch H2SO4 đặc có những tính chất hoá học đặc trưng là tính oxi hoá mạnh và tính háo nước.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33.11

a) Dung dịch H2SO4 loãng có những tính chất hoá học chung của axit.

Thí nghiệm 1. Fe + H2SO4

Thí nghiệm 2. ZnO + H2SO4

Thí nghiệm 3. Na2SO3 + H2SO4

Thí nghiệm 4. NaOH + H2SO4 (dùng giấy quỳ tím chứng minh có phản ứng hoá học xảy ra).

b) Dung dịch H2SO4 đặc có những tính chất hoá học đặc trưng là tính oxi hoá mạnh và tính háo nước.

Thí nghiệm 5. H2SO4 + Cu. Tính oxi hóa mạnh

Thí nghiệm 6. H2SO4 đặc + C12H22O11 . Tính háo nước và tính oxi hóa

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33.11 trang 74 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON