YOMEDIA
UREKA

Bài tập 33.3 trang 73 SBT Hóa học 10

Giải bài tập 33.3 tr 73 SBT Hóa học 10

Phân tử hoặc ion có nhiều electron nhất là

A. SO2    

B. SO32-

C. S2-    

D. SO42-

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33.3

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33.3 trang 73 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON