YOMEDIA
ZUNIA12

Cho 3 dung dịch H2SO4 0,1M, HNO3 0,2M và HCl 0,3M với những thể tích bằng nhau thu được dung dịch A. Lấy 300 ml dd A cho phản ứng với V lít dung dịch B gồm NaOH 0,2M và KOH 0,29M thu được dung dịch C có pH = 2. Giá trị V là?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Để có được 300ml dung dịch A thi phải cần mỗi dung dịch axit là 100ml

  ⇒ tổng \(n_{H^+}= ( 0,1\times 2 + 0,2 + 0,3 )\times 0,1 = 0,07\) mol

  Ở dung dịch B có tổng \(n_{OH^-} = 0,49\times V\) mol

  Rõ ràng dung dịch thu được pH = 2 ⇒ dư  \(H^+ = 0,01\times ( 0,3 + V )\) mol (1)

  Phản ứng: \(H^+ +OH^- \rightarrow H_2O\) theo phản ứng thì \(n_{H^+}\) dư\(= 0,07 – 0,49\times V\) (2)

  Từ 1 và 2 ⇒ \(0,07 – 0,49\times V = 0,01\times ( 0,3 + V )\)

  ⇒ V = 0,134 lit

    bởi thu hằng 24/03/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF