YOMEDIA
NONE

Bài tập 8 trang 187 SGK Hóa học 10 nâng cao

Giải bài tập 8 tr 187 SGK Hóa học 10 nâng cao

Có những chất, trong phản ứng hóa học này chúng là chất khử, nhưng trong phản ứng khác chúng là chất oxi hóa. Hãy viết phương trình hóa học minh họa nhận định trên cho những trường hợp sau:

a) Axit;

b) Oxit bazơ;

c) Oxit axit;

d) Muối;

e) Đơn chất

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

Câu a:

Axit: H2SO3

H2SO3 + 2H2S → 3S + 3H2O: H2SO3 là chất oxi hóa.

5H2SO3  + 2KMnO4 → 2MnSO4 + K2SO4 + 2H2SO+ 3H2O: H2SO3 là chất khử.

Câu b:

Oxit bazơ: FeO

FeO + H→ Fe + H2O : FeO là chất oxi hóa

2FeO + 4H2SO4 đặc → Fe2(SO4)3 + SO+ 4H2O: FeO là chất khử

Câu c:

Oxit axit: SO2

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O: SO2 là chất oxi hóa.

SO2 + Cl+ 2H2O → 2HCl + H2SO4: SO2 là chất khử.

Câu d:

Muối: FeCl2.

FeCl2 + 2Cl2 → 2FeCl3: FeCl2 là chất khử.

FeCl2 + Mg → MgCl2 + Fe : FeCl2 là chất oxi hóa.

Câu e:

Đơn chất: S

S + 2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O:   S là chất khử

S + Fe → FeS:    S là chất oxi hóa

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 187 SGK Hóa học 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF