YOMEDIA
UREKA

Bài tập 33.14 trang 75 SBT Hóa học 10

Bài tập 33.14 trang 75 SBT Hóa học 10

Thực hiện những biến đổi hoá học sau bằng cách viết những PTHH và ghi điều kiện của phản ứng, nếu có :

Giải sách bài tập Hóa học 10 | Giải sbt Hóa học 10

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33.14

Các PTHH cho những biến đổi :

1) Đốt khí H2S trong oxi hoặc không khí dư :

2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2

2) Dùng Br2 oxi hóa khí SO2

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + 2H2SO4

3) Dùng Cu khử H2SO4 đặc

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O

4) Dùng khí oxi để oxi hoá SO2 với xúc tác V2O5

O2 + 2SO2 → 2SO3

5) Cho SO3 tác dụng với H2O:

SO3 + H2O → H2SO4

6) Đốt lưu huỳnh trong oxi hoặc trong không khí

S + O2 → SO2

7) Dùng H2S khử SO2

2H2S + SO2 → 3S + 2H2O

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33.14 trang 75 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Minh Hải

  Tính V(H2SO4)

  bởi Lê Minh Hải 14/11/2018

  3. cho 16g hỗn hợp 2 kim loại Mg, Fe vào 200g dung dịch H2SO4 (l) 2M để thu được 8,96 (l) H2 (đktc)

  a) Tính % mKL?

  b) Tính C% muối?

  c) Tính V(H2SO4)?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  ) Cho 3.64 g một hỗn hợp gồm oxit , hiđrôxit , muối cac bonat của một kim loại hoá trị II , tác dụng hết với 117,6 g dd H2S04 10% . Sau phản ứng thấy thoát ra 448 ml một chất khí ( đktc) và dung dịch muối duy nhất có nồng độ 10.867%
  Biết rằng khối lượng riêng của đ muối này là 1.095g/ml và khi quy đổi ra nồng độ mol/l thì giá trị là 0.545M
  Xác định tên kim loại , và xác định thành phần % m các chất trong hh ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  hòa tan 6,44 gam hỗn hợp gồm sắt, magie, kẽm bằng 1 lượng vừa đủ dung dịch axit sunfuric loãng thu được 0,12 mol khí hiđro và dung dịch chứa hỗn hợp các muối. Tính khối lượng hỗn hợp muối thu được.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  Cho 7,8 gam hỗn hợp gồm Al và Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 8,96 lít khí SO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất của phản ứng. Tính khối lượng kim loại ban đầu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  Cho 14 gam kim loại sắc tác dụng vs dung dịch axit sunfuric để điều chế khí hidro

  a) tính thể tích khí hidro

  b) tính khối luong muối

  c) Cho khí hidro vừa thu dc phản ung vs CuO ở nhiệt độ cao .Xác định khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  Cho 13.44 gam Fe tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được khí SO2 và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X được 42.24 gam muối khan.

  a) Tính khối lượng H2SO4 đã phản ứng.

  b) Cho toàn bộ lượng khí SO2 thu được ở trên tác dụng với 400ml dung dịch KOH 1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Tính khối lượng chất tan có trong Y.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Hòa tan hoàn toàn 3,76 gam hỗn hợp Fe và Cu vào dung dịch H2SO4 98% đun nóng thu được khí SO2 và dung dịch A. Dẫn khí SO2 vào nước Clo dư, dung dịch thu được lại cho tác dụng với dung dịch Ba(NO3) 2 dư thu được 20,97 gam kết tủa trắng.

  a. Tìm khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp đầu.

  b.Cho từ từ bột NaHSO3 vào dung dịch A đến khi phản ứng kết thúc thấy đã dùng hết 4,16 gam NaHSO3 thu được dung dịch B. Tính:

  -mddH2SO4 đã dùng.

  -Nồng độ phần trăm các chất trong B.

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Trieu Tien

  Hòa tan hàn toàn 12g hh bột X( gồm 1 oxit sắt và Cu )bằng dd H2SO4 đặc nóng dư. Sau phản ứng thu được 3,36 l khí SO2 ở đktc và dd chứa 31,2 g hh muối sunfat. Phần trăm khối lượng của Cu trong hh X?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Sasu ka

  Cho 12g hỗn hợp Cu và Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 5,6 lít khí SO2 (đktc) (sản phẩm khử duy nhất)

  a,viết phương trình hóa học phản ứng

  b,tính khối lượng Cu và Fe trong hỗn hợp ban đầu

  c,tính khối lượng muối thu được

  (K=39,Cl=35,5,Mg=24,Na=23,Cu=64,Fe=56,S=32,O=16)

  Các bạn giải giúp tớ trước 12h thì tốt quá cảm ơn các cậu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van

  Nêu hiện tượng và viết phương trình hoá học khi cho Na đến dư vào H2SO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh duy

  Cho 11.3 g hh Mg và Zn tác dụng với dd H​2SO4 2M dư thì thu được 6.72 lít khí (đkc). Cô cạn dd thu được su phản ứng thu được khối lượng muối khan là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  Lm Giúp Mk Vs.......... Mai Mk Có Hoá Oy .......... :v :v ... Tkak Trc Na !!!!!!!!!!!!!!!!

  Bài 9. Cho 12,8 gam hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 4,48 lít khí SO2 ( đktc ) và dung dịch X. Tính khối lượng muối có trong X ?

  Bài 10. Cho 23,2 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 1,12 lít khí SO2 ( đktc ) và dung dịch Y. Tính khối lượng muối có trong Y ?

  Bài 11: Cho 10,24 gam hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc nóng thấy có 0,27 mol H2SO4 tham gia phản ứng, sau phản ứng thu được dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa và nung đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Xác định giá trị của m.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Hoàng Mai

  để trung hòa 0.826g oleum cần dùng 100lmdung dịch NAOH0.175M. tính tỉ lệ số mol giữa SO3 VÀ H2SO4 trong mẫu oleum đó?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Trà

  na2co3 + na2so4 sản phẩm là j ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Hoàng Mai

  hòa tan 13g một kim loại X, có hóa trị II(không đổi trong các phản ứng hóa học) dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng thu được 4.48 l khí ở đktc. xác định kim loại X

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bi do

  Cho 23,8 gam hỗn hợp kẽm và nhôm tác dụng với H2SO4 loãng vừa đủ thu được muối và 17,92 lít khí hidro (ở đktc).

  a) Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

  b) Tính khối lượng mỗi muối tạo thành.

  c) Tính khối lượng H2SO4 đã phản ứng.hiu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu thủy

  Cho 12g hỗn hợp 2 kim loại đồng và sắt, phản ứng với dung dịch H2SO4 0,5M ( vừa đủ). Thu được 2,24 lít khí H2 ở ĐKTC

  a, Viết phương trình hóa học

  b, Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu

  c, Tính thể tích của dung dịch H2SO4 đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tường Vy

  Help help Bài tập Hóa học

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man

  Hòa tan 3,38g oleum X vào nước người ta phải dùng 800ml dung dịch KOH 0,75M trung hòa dd X. Tìm công thức phân tử oleum X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  Cho 9,7 g hỗn hợp A gồm Zn và Cu tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch H2SO4 1M thu được 2,24 lít khí H2

  a, Tính % về khối lượng ừng kim loại trong A và V

  b, Cũng một lượng hỗn hợp X trên đem hòa tan trong axit H2SO4 đặc nóng thu được V lít khí SO2 (đktc). Tính V

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  Cho 13,9 gam hỗn hộp X gồm Fe, Al tác dụng với V ml dung dịch H2SO4 2M vừa đủ thu được dung dịch Y và 7,84 lít khí H2 ở (ĐKTC).

  a/ Tính thành phần % theo khối lượng của Fe, Al trong hỗn hộp X và tính V.

  b/ Lấy một nữa hỗn hộp X tác dụng với H2SO4 đậm đặc, nóng thu được khí SO2 . Dẫn toàn bộ khí SO2 sinh ra vào 150ml dung dịch Ba(OH)2 1M. Tính khối lượng muối thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  Cho 35,2g hỗn hợp X gồm Fe và CuO tác dụng vừa đủ với 800g dd H2SO4 loãng thì thu được 4,48l khí (đktc) và dd A.
  a) Tínhthành phần % khối lượng mỗi chất trong X
  b)Tính khối lượng các muối trong dd A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  Cân bằng phản ứng oxi hóa -khử theo phương pháp thăng bằng electron
  Cu + H2SO4 ---> CuSO2 + SO2 +H2O

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  Cho m gam hh gồm Al và Fe tác dụng hoàn toàn với dd H2SO4 loãng thu được 3,92 lít khí (đkc). Nếu cho m gam hh trên tác dụng với dd H2SO4 đặc nóng thì thu được 5,04 lít khí (đkc). Tìm giá trị của m ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  Xác định oxit sắt

  bởi Sasu ka 22/11/2018

  Lm Giúp Mk Vs .........................................................................................

  Câu 1. Hòa tan 4,64 gam một oxit sắt trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được 0,224 lít SO2. Xác định oxit sắt?

  Câu 2. Hòa tan 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được 0,56 lít khí X. Xác định X ?

  Câu 3. Hòa tan hoàn toàn một oxit FexOy bằng H2SO4 đặc, nóng thu được 2,24 lít SO2 ở đktc, phần dung dịch chứa 120g một muối sắt duy nhất. Xác định công thức của oxit sắt

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON