YOMEDIA
UREKA

Bài tập 3 trang 143 SGK Hóa học 10

Giải bài 3 tr 143 sách GK Hóa lớp 10

Có 4 lọ, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu: NaCl, HCl, Na2SO4, Ba(NO3)2. Hãy phân biệt dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra, nếu có.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Nhận định & Phương pháp

Nhìn vào dãy dung dịch: NaCl, HCl, Na2SO4, Ba(NO3)2

  • Nếu chia theo nhóm chất sẽ có : Axit HCl và muối (NaCl, Na2SO4, Ba(NO3)2). Khi có sự khác biệt về loại chất thì nhớ ngay đến quỳ tím. Trong môi trường kiềm thì quỳ tím hóa xanh, trong môi trường axit làm quỳ hóa đỏ, trong dung dịch muối thì quỳ tím không đổi màu.
  • Nếu chia theo gốc anion: Chứa ion Cl- và SO42- , NO3-
    • Gốc Cl- nhận biết bằng kết tủa trắng AgCl
    • Gốc SO42- nhận biết bằng ion Ba2+ có tạo ra kết tủa trắng BaSO4.
    • Gốc NO3- tạo muối tan với mọi gốc nên ta luôn để muối có chứa NO3- lại sau cùng.

Hướng dẫn

- Cho dung dịch BaCl2 vào 4 mẫu thử chứa 4 dung dịch trên:

   Dung dịch trong mẫu thử nào cho kết tủa trắng là Na2SO4

           BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 (kết tủa trắng) + 2NaCl

- Cho dung dịch AgNO3 vào 3 mẫu thử còn lại:

  + Dung dịch trong mẫu không cho kết tủa là Ba(NO3)2

      HCl + AgNO3 → AgCl (kết tủa trắng) + HNO3

      NaCl + AgNO3 → AgCl (kết tủa trắng) + NaNO3

  + Còn 2 mẫu thử còn lại cho kết tủa là HCl và NaCl.

- Để phân biệt dung dịch HCl và NaCl cho quỳ tím vào 2 dung dịch:

     + Dung dịch chuyển màu quỳ tím sang đỏ là HCl

     + Dung dịch không làm chuyển màu quỳ tím là NaCl.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 143 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON