YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 33.9 trang 74 SBT Hóa học 10

Bài tập 33.9 trang 74 SBT Hóa học 10

Có những chất khi tham gia phản ứng hoá học này có vai trò là chất khử, nhưng trong phản ứng khác lại có vai trò là chất oxi hoá. Hãy dẫn ra những PTHH để minh hoạ cho những trường hợp sau :

a) Chất đó là oxit.

b) Chất đó là axit.

c) Chất đó là muối.

d) Chất đó là đơn chất.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33.9

a) SO2

2SO2 + 2H2O + O→ 2H2SO4

2H2S + SO2 → 2H2O + 3S

b) HCl

2HCl + Fe → FeCl2 + H2

4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

c) CuBr2

CuBr2 là chất oxi hóa

CuBr+ Fe → FeBr2 + Cu

CuBr2 là chất khử

CuBr2 + Cl2 → CuCl+ Br2

d) S

S + O2 → SO2

S + Fe → FeS

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33.9 trang 74 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON