YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 33.10 trang 74 SBT Hóa học 10

Bài tập 33.10 trang 74 SBT Hóa học 10

Có những chất sau: Mg, Na2CO3, Cu, dung dịch H2SO4, đặc, dung dịch H2SO4 loãng

Hãy cho biết chất nào tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc hay loãng để sinh ra :

a) Chất khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí.

b) Chất khí nặng hơn không khí, nó vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử.

c) Chất khí nặng hơn không khí và không duy trì sự cháy.

Viết tất cả PTHH cho các phản ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33.10

a) Mg + dung dịch H2SO4 loãng sinh ra khí hiđro.

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

b) Cu + H2SO4 đặc nóng sinh ra khí SO2

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO+ 2H2O

c) Na2CO3 + dung dịch H2SO4 loãng sinh ra khí CO2

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + CO2

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33.10 trang 74 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON