YOMEDIA
UREKA

Trộn 5 gam bột Mg vào dung dịch hỗn hợp KNO3 và H2SO4, đun nhẹ, trong điều kiện thích hợp, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch A chứa m gam muối; 1,792 lít hỗn hợp khí B (đktc) gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí và còn lại 0,44 gam chất rắn không tan. Biết tỉ khối hơi của B đối với H2 là 11,5. Giá trị của m là?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Phân tử lượng B = 2 × 11,5 = 23.

  ⇒ B có H2⇒ KNO3 hết Mg dư.

  ⇒ H2SO4 hết.

  Số mol Mg phản ứng = mol Mg2+ = \(\frac{5-0,44}{24}\) = 0,19

  B gồm a mol NO và b mol H2

  ⇒ mol B = a + b = 0,08 (1)

  Khối lượng B = 30a + 2b = 0,08 × 23 (2)

  (1) , (2) ⇒ a = 0,06 và b = 0,02

  \(\begin{matrix} Mg & – & 2e & \rightarrow & Mg^{2+}\\ 0,19 & & 0,38 & & \end{matrix}\)

  \(\begin{matrix} {NO_3}^- & + & 3e & + & 4H^+ & \rightarrow & NO & + & 2H_2O\\ 0,06 & & 0,18 & & 0,24 & & 0,06 \end{matrix}\)

  \(\begin{matrix} 2H^+ & + & 2e & \rightarrow & H_2\\ 0,04 & & 0,04 & & 0,02 \end{matrix}\)

  ⇒ mol e nhận = 0,22

  ⇒ có muối NH4+ x mol

  \(\begin{matrix} {NO_3}^- & + & 8e & + & 10H^+ & \rightarrow & {NH_4}^+ & + & 3H_2O\\ x & & 8x & & 10x & & x & & & \end{matrix}\)

  Bảo toàn mol e ⇒ 0,38 = 0,18 + 0,04 + 8x ⇒ x = 0,02

  Số mol K+ = mol NO3 = 0,06 + x = 0,08

  Số mol SO4(2-) = 0,5; mol H+ = 0,5 × (0,24 + 0,04 + 10x ) = 0,24

  ⇒ Trong dd A có các ion: 0,08 mol K+, 0,19 mol Mg2+, 0,02 mol NH4+ và 0,24 mol SO4(2-)

  Khối lượng muối = 39 × 0,08 + 24 × 0,19 + 18 × 0,02 + 96 × 0,24 = 31,08

    bởi Đào Thị Nhàn 24/03/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF