YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 33.19 trang 76 SBT Hóa học 10

Bài tập 33.19 trang 76 SBT Hóa học 10

Hoà tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg, Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được 1,344 lít khí H2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Xác định giá trị của m.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33.9

nH2 = 1,344/22,4 = 0,06

nH2SO4 = nH2 = 0,06

nSO42- = nH2SO4 = 0,06

mmuối = mkimloại + mSO42- = 3,22 + 0,06 x 96 = 8,98g

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33.19 trang 76 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON