YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 33.6 trang 73 SBT Hóa học 10

Bài tập 33.6 trang 73 SBT Hóa học 10

Cho sơ đồ phản ứng: H2SO4 (đặc nóng) + Fe → Fe2(SO4)3 + H2O + SO2

Số phân tử H2SO4 bị khử và số phân tử H2SO4 tạo muối trong PTHH của phản ứng trên là

A. 6 và 3.    

B. 3 và 6.    

C. 6 và 6.    

D. 3 và 3.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33.6

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33.6 trang 73 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON