Hoá Học 10 Chương 6: Oxi - Lưu Huỳnh

 • Bài 29: Oxi - Ozon

  Bài 29: Oxi - Ozon
  Nội dung chính của bài học Oxi - Ozon tìm hiểu tính chất hóa học cơ bản của khí Oxi và khí Ozon? Những phản ứng hóa học nào có thể chứng minh cho những tính chất này? Phương pháp điều chế khí Oxi như thế nào, vai trò của khí oxi đối với đời sống và sản xuất như thế nào? Ảnh hưởng khí Ozon đến đời sống trên Trái Đất như thế nào?

  8 trắc nghiệm 4 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 30 Lưu huỳnh

  Bài 30 Lưu huỳnh
  Nội dung bài học Lưu huỳnh tìm hiểu về Cấu tạo phân tử và tính chất vật lí của lưu huỳnh biến đổi như thế nào theo nhiệt độ. Tính chất hóa học của lưu huỳnh có gì đặc biệt? Lưu huỳnh có những ứng dụng quan trọng nào?

  5 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 31: Bài thực hành số 4 Tính chất của oxi, lưu huỳnh

  Bài 31: Bài thực hành số 4 Tính chất của oxi, lưu huỳnh
  Nội dung Bài thực hành số 4 Tính chất của oxi, lưu huỳnh củng cố những kiến thức về tính chất hóa học của Oxi, lưu huỳnh: Tính oxihóa mạnh. Ngoài ra lưu huỳnh còn có tính khử. Chứng minh sự ảnh hưởng của nhiệt độ đến tính chất vật lí của Lưu huỳnh. Tiếp tục rèn luyện các thao tác thí nghiệm như thực hiện các phản ứng đốt cháy, tỏa nhiệt; làm thí nghiệm an toàn, chính xác; quan sát hiện tượng hóa học.

  1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 32 Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit

  Bài 32 Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit
  Nội dung bài học Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit tìm hiểu Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit có những tính chất nào giống và khác nhau? Vì sao? Những phản ứng hóa học có thể chứng minh cho những tính chất này.

  8 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 33: Axit sunfuric - Muối sunfat

  Bài 33: Axit sunfuric - Muối sunfat
  Nội dung bài học Axit sunfuric - Muối sunfat tìm hiểu axit sunfuric đặc và loãng có những tính chất hóa học nào giống và khác những axit khác? Axit sunfuric có vai trò như thế nào đến nền kinh tế quốc dân? Phương pháp sản xuất axit sunfuric như thế nào?

  10 trắc nghiệm 9 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 34: Luyện tập Oxi và lưu huỳnh

  Bài 34: Luyện tập Oxi và lưu huỳnh
  Nội dung bài Luyện tập Oxi và lưu huỳnh hệ thống lại kiến thức về Mối quan hệ giữa cấu tạo nguyên tử, độ âm điện, số oxi hóa của nguyên tố với tính chất hóa học của oxi, lưu huỳnh.

  10 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 35: Bài thực hành số 5 Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh

  Bài 35: Bài thực hành số 5 Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh
  Nội dung Bài thực hành số 5 Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh trình bày mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm: Tính khử của Hiđro sunfua; Tính khử và tính oxi hóa của Lưu huỳnh ddioxxit; Tính oxi hóa mạnh của axit sunfuric đặc.

  Xem chi tiết