YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 143 SGK Hóa học 10

Giải bài 2 tr 143 sách GK Hóa lớp 10

Số oxi hóa của lưu huỳnh trong một loại hợp chất là oleum H­2S2O7 là:

A. +2.               B. +4.                 C. +6.                 D. +8.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

Gọi số oxi hóa của S là +x

Số oxi hóa của H là +1, số oxi hóa của O là -2

Như vậy để bảo toàn  tổng số oxi hóa âm = tổng số oxi hóa dương thì:

1.2 + 2. x = 2. 7 → x = +6

Số oxi hóa của lưu huỳnh trong một loại hợp chất là oleum H­2S2O7 là +6

⇒ Đáp án C

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 143 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON