YOMEDIA
ZUNIA12

Dùng 29 gam hỗn hợp gồm Al, Cu, Ag tác dụng vừa đủ với 950 ml dung dịch HNO3 1,5M, thu được m gam muối và 5,6 lít hỗn hợp khí X (đkc) gồm NO và N2O. Tỉ khối của X so với H2 là 16,4. Gía trị của m là?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Đặt: \(n_{NO}: \ a \ mol;\ n_{NO_2}:\ b\ mol\)

  \(a+b=\frac{5,6}{22,4}=0,25 \ mol\ (1)\)

  \(d_{\frac{X}{H_2}}=\frac{\overline{M}_X}{M_{H_2}}=16,4\)

  \(\Rightarrow 2\times 16,4=\frac{30a+44b}{a+b} \ (2)\)

  \((1)\&(2)\Rightarrow x=0,2\ mol;\ y=0,05\ mol\)

  \(\begin{matrix} \overset{+5}{N} & + & 3e^- & \rightarrow & NO\\ & & 0,6 & \gets & 0,2\\ 2\overset{+5}{N} & + & 8e^- & \rightarrow & N_2O\\ & & 0,4 & & 0,05 \end{matrix}\)

  Nếu sản phẩm khử chỉ có NO và N2O.

  Ta có \(n_{HNO_3}\) p/ư = \(n_{N}\)(sản phẩm khử) + \(ne^-\)(nhận)

  ⇒ \(n_{HNO_3}\) p/ư = 0,2 + 0,05 × 2 + 0,6 + 0,4 = 1,3 mol

  Theo đề \(n_{HNO_3}\) p/ư = 0,95 × 1,5 = 1,425 mol > 1,3 mol

  ⇒ Trong dung dịch có sản phẩm khử là NH4NO3: x mol

  \(\begin{matrix} \overset{+5}{N} & + & 8e^- & \rightarrow & NH_4NO_3\\ & & 8x & & x \end{matrix}\)

  ⇒ 1,425 = 1,3 + x × 2 + 8x

  ⇒ x = 0,0125 mol

  m muối = m kim loại + m\(\tiny NH_4NO_3\) + \(\sum ne^-\) nhận × 62

              = 29 + 0,0125 × 80 + (0,6 + 0,4 + 8 × 0,0125) × 62 = 98,2 (gam)

    bởi Bin Nguyễn 24/03/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON