YOMEDIA
UREKA

Cho m gam chất X gồm Al, Cu vào HCl (dư), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 3,36 lít khí (ở đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp X trên vào một lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 6,72 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m là mấy?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Al: a mol; Cu: b mol

  Tác dụng dung dịch HCl chỉ có Al phản ứng.

  \(\begin{matrix} 2Al & + & 6HCl & \rightarrow & 2AlCl_3 & + & 3H_2\\ a & \rightarrow & & & & & \frac{3a}{2} \end{matrix}\)

  \(n_{H_2}=\frac{3a}{2}=0,15 \ mol\)

  \(\Rightarrow a=0,1\ mol\)

  Tác dụng dung dịch HNO3 đặc, nguội: Al, Cr, Fe không phản ứng.

  \(\begin{matrix} Cu & \rightarrow & Cu^{2+} & + & 2e^-\\ b & & & & 2b\\ \overset{+5}{N} & + & 1e^- & \rightarrow & NO_2\\ & & 0,3 & & 0,3 \end{matrix}\)

  \(n_{NO_2}=\frac{6,72}{22,4}= 0,3 \ mol\)

  \(\Rightarrow 0,3 = 2b \Rightarrow b = 0,15 \ mol\)

  \(m=m_{Al}+m_{Cu}=0,1\times 27+0,15\times 64=12,3 (g)\)

    bởi A La 24/03/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON