YOMEDIA

Hỏi đáp về Axit sunfuric - Muối sunfat - Hóa học 10

Nếu các em có những khó khăn nào về Axit sunfuric - Muối sunfat Axit sunfuric - Muối sunfat các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao để cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (372 câu):

 • Giải bài

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho 23,8 g hỗn hợp 2 kim loại al và zn vào 200 ml h2so4 đặc sau phản ứng thu được 17,92 khí so2 thoát ra ở (đktc) A) xác định phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp B) tính nồng độ mol h2so4 đã tham gia phản ứng C) dẫn toàn bộ khí sinh ra vào 40g dung dịch Naoh. Tính khối lượng muối thu được D) cho khí sinh ra vào nước Br dư thu được dung dịch A. Cho dung dịch A vào bình chứa BaCl2 thu được m gam kết tủa . xác định giá trị m
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 1 : Cho 40 gam hỗn hợp A gồm Cu và Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 2 , 24 , khí ( đktc ) . a . Tính thành phần trăm khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp b . Tính khối lượng của muối tthu được sau phản ứng
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • trung hoà 50ml NaOH 1M cần đủ V ml dd H2SO4 1M 

  tính V

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • hòa tan hết 9,6 g kim loại R bằng dd H2SO4 đặc nóng thu đc 0, 15 mol khí SO2

  a , xác địn kim loại R

  b , hấp thụ hoàn toàn SO2 vào 400ml dd NaOH aM thu đc 16,7 g muối , tìm a

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Fe + H2SO4 sản phẩm là FeSO4 + H2O sao không phải là Fe2(SO4)3 + H2O

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho 6g kim loại Mg tác dụng hết với 40,8 dung dịch axit sunfuric (H2SO4) thu được muối magie sunfat (MgSO4) và khí hidro (H2)

  a) viết phương trình hóa học của phản ứng

  b) tính khối lượng muối thu được sau phản ứng

  c) tính nồng độ phần trăm của dung dịc axit sunfuric đã dùng

  GIÚP VỚI NGÀY MAI THI RỒI....CẢM ƠN TRƯỚC

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hòa tan hoàn toàn 10,2g một oxit KL cần dùng 331,8g dd axit H2SO4 vừa đủ.Dung dịch muối sau p/ứ có nồng độ 10%. Xác định CTHH oxit

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoa tan 200g so3 vao 1lit dd h2so4 17% co d=1.12g/ml.tim C% cua đ thu duoc?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho 25,2 gam hỗn hợp A gồm KOH và Cu(OH)2 phản ứng vừa hết với 24,5gam H2SO4. Tính số gam mỗi bazơ rồi từ đó tính % khối lượng mỗi bazơ trong hỗn hợp A.

  Làm ơn giúp mình với. Mình cảm ơn nhiều ạ!!

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cau 1 cho 5, 4 gam nhom tac dung voi dung dich axit sunfuric loãng chua 39,2 gam. tinh khoi luong muoi tao thanh, the tich khi hydro o dktc

  cau 2 cho 8,125 gam kem tac dung voi HCL loãng . tinh khoi luong muoi tao thanh, the tich khi hydro o dktc, dan toan bo khi hydro thu duoc di qua 37,2 g bac oxit. tinh khoi luong chat du

  help me!!!

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Câu 9: Cho 11,2g Fe và 6,4g Cu tác dụng với dd H2SO4 loãng, dư. Sau phản ứng thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là:

  A. 2,24 lít

  B. 6,72 lít

  C. 3,36 lít

  D. 4,48 lít

  Câu 10: Đốt 8,4 g bột Fe kim loại trong oxi thu được 10,8 g hỗn hợp A chứa Fe2O3, Fe3O4 và Fe dư. Hòa tan hết 10,8 gam A bằng dung dịch H2SO4 đặc dư thu được v lít SO2 ở đktc. Giá trị V là:

  A. 3,36 lít

  B. 5,6 lít

  C. 1,68 lít

  D. 2,24 lít

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho 21.3g hh X gồm Mg và Al2O3 td với V (lit) đe H2SO4 ( loãng, dư) thu được 5,6lit H2 (đktc)

  a. Tính % khối lượng mỗi chất trong hh X

  b. Lượng axit dư được trung hòa bởi 25ml dd NaOH 25% (D=1,28 g/ml). Tìm V

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho 22,4( g ) Fe vào 250(g) dd H2SO4 9,8%. Sau phản ứng thu được dung dịch A, khí B

  a) Tính thể tích của khí B thoát ra ( đktc )

  b) Tính nồng độ % của chất tan trong dd A

  c) Để đốt chát hoàn toàn khí B ở trên cần bao nhiêu lít O2 ( đktc )

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho 22,4 gam Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch x chứa m gam muối và V lít khí H2 (đktc). Tính V,M

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho 1g CuO tác dụng vừa đủ với a (g) dung dịch \(H_2SO_4\) 10%

  a) Tính a

  b) Tính m dung dịch thu đươc sau phản ứng

  c) Tính C% dung dịch sau phản ứng

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho m gam hỗn hợp Fe và Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dug dịch X chứa 92gam hốn hợp 2 muối sunfat và 8,96lít khí SO2(đktc, sản phẩm khử duy nhất).Tính m và phần trăm khối lượng mối kim loại ban đầu.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho hỗn hợp A (ZnO, CuO) phản ứng vừa đủ vs 245g dung dịch H2SO4 10%

  a) Viết phương trình phản ứng b) Tính thành phần % về khối lượng của từng oxit trong hỗn hợp A
  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • xác định công thức của 1 oxit kim loại hóa trị III biết rằng hòa tan 8g oxit này bằng 300 ml đ H2SO4 1M. Sau phản ứng cần phải trung hòa lượng oxit còn dư bằng 55g dd H2SO4 24%
  Giups mình với nha... c.ơn :)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho 13,7 Ba vào 200ml dd na2so4 1,5M . sau kji phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được khí X, kết tủa Y và dung dịch Z.coi thể tích dung dịch Z không thay đổi so với dung dịch ban đầu.

  a,tính thể tích khí X và khối lượng kết tủa Y.

  b,tính Cm chất tan có trong dd X

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho 4,8g kim loại R(hóa trị 2) tác dụng vừa đủ với dd chứa 19,6g axit sunfuric H2SO4 thì thu được muối sunfat RSO4 và khí Hidro

  a.Xác định kim loại R

  b.Tìm thể tích khí Hidro sinh ra ở đktc.

  Mong mọi người giúp đỡ

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chia m gam hỗn hợp Fe và Cu thành 2 phần bằng nhau

  + Phần 1: hòa tan trong dd H2SO4 loãng, dư, sau phản ứng thu được 4,48 lít khí (đkc).

  + Phần 2: hòa tan trong dd H2SO4 đặc nguội dư sau phản ứng thu được 2,24 lít khí SO2 (đkc)

  a/ Tìm m?

  b/ Cho m gam hỗn hợp trên vào dd H2SO4 đặc nóng dư. Cô cạn dd sau phản ứng thu được bao nhiêu gam muối khan?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lấy 5,4g một kim loại có hóa trị không đổi cho td hoàn toàn với V(l) dung dịch H2SO4 loãng 1M thì thu được 6,72(l) khí H2 (đkc). Xác định tên kl và giá trị V

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho 5,2 gam hỗn hợp X gồm Al Mg và Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 10% (vừa đủ ) thu được dung dịch Y và 3,36 lít H2 ( đktc) tìm khối lượng dung dịch Y

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

YOMEDIA