YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 33.20 trang 76 SBT Hóa học 10

Bài tập 33.20 trang 76 SBT Hóa học 10

Cho m gam hỗn hợp 2 kim loại Al và Cu chia làm 2 phần bằng nhau :

- Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 1,344 lít khí H2 (đktc).

- Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư, thu được 2,24 lít khí SO2 (đktc) .Xác định giá trị của m.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30.20

Các PTHH :

2Al + 3H2SO→ Al2(SO4)3 + 3H2 (1)

2Al + 6H2SO → Al2(SO4)+ 3SO2 + 6H2O (2)

Cu + 2H2SO → CuSO4 + 2H2O + SO2 (3)

Theo PTHH (1) số mol Al tham gia phản ứng bằng 2/3 số mol H2 ⇒ Khối lượng AI trong hỗn hợp: 2×2/3×0,06×27 = 2,16(g)

Số mol SO2 được giải phóng bởi Al: 2,16/27 x 3/2 = 0,12 mol

Theo PTHH (2) và (3) số mol SO2 giải phóng bởi Cu: 2.0,1 - 0,12 = 0,08 (mol)

Theo PTHH (3) khối lượng Cu trong hỗn hợp: 0,08. 64 = 5,12 (g)

Vậy m = 2,16 + 5,12 = 7,28 (g).

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33.20 trang 76 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON