ADMICRO
UREKA

Bài tập 5 trang 143 SGK Hóa học 10

Giải bài 5 tr 143 sách GK Hóa lớp 10

a) Trong hợp nào axit sunfuric có nhưng tính chất hóa học chung của một axit? Đó là những tính chất nào? Dẫn ra những phương trình phản ứng để minh họa.

b) Trong trường hợp nào axit sunfuric có những tính chất hóa học đặc trưng? Đó là những tính chất nào? Dẫn ra những phương trình phản ứng để minh họa.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Câu a:

Dung dịch axit sunfuric loãng có những tính chất chung của axit, đó là:

  • Đổi màu quỳ tím thành đỏ.
  • Tác dụng với kim loại giải phóng hiđro.

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

  • Tác dụng với oxit bazơ và bazơ
  • Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O
  • Tính chất với nhiều chất muối

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 +2HCl

Câu b:

Tính chất hóa học đặc trưng của axit sunfuric đặc là tính oxi hóa mạnh và tính háo nước.

  • Tính chất oxi hóa mạnh

2H2SO4 + Cu → CuSO4 + SO2 + 2H2O

2H2SO4 + S → 3SO2 + 2H2O

2H2SO4 + 2KBr → Br2 + SO2 + 2H2O + K2SO4

  • Tính háo nước và tính chất oxi hóa

Axit sunfuric đặc hấp thụ mạnh nước. Axit sunfuric đặc chiếm các nguyên tử H và O là những nguyên tố thành phần của các hợp chất gluxit giải phóng cacbon và nước.

C12H22O11 → 12C + 11H2O.

Da thịt tiếp xúc với H2SO4 đặc sẽ bị bỏng rất nặng, vì vậy khi sử dụng axit sunfuric phải hết sức thận trọng.

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 143 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON