YOMEDIA
ZUNIA12

Cho 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là mấy?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • \(n_{Al}=\frac{12,42}{27}=0,46\)

  \(\begin{matrix} Al & \rightarrow & Al^{3+} & + & 3e^-\\ 0,46 & & & & 1,38 \end{matrix}\)

  Đặt: \(n_{N_2O}: \ a \ mol;\ N_2: \ b \ mol\)

  \(a+b=\frac{1,344}{22,4}=0,06 \ (1)\)

  \(d_{\frac{Y}{H_2}}=18\Rightarrow \overline{M}_Y=18\times 2=36\)

  \(\Rightarrow 36=\frac{44a+28b}{a+b} \ (2)\)

  \((1)\& (2)\Rightarrow a=b=0,03\)

  \(\begin{matrix} 2\overset{+5}{N} & + & 8e^- & \rightarrow & N_2O\\ & & 0,24 & \gets & 0,03 \end{matrix}\)

  \(\begin{matrix} 2\overset{+5}{N} & + & 10e^- & \rightarrow & N_2\\ & & 0,3 & \gets & 0,03 \end{matrix}\)

  Ta có: 0,24 + 0,3 = 0,54

  Dung dịch có chứa sản phẩm khử là NH4NO3: x mol

  \(\begin{matrix} 2\overset{+5}{N} & + & 8e^- & \rightarrow & NH_4NO_3\\ & & 8x & \gets & x \end{matrix}\)

  \(\Rightarrow 0,24 + 0,3 + 8x = 1,38\)

  \(\Rightarrow x=0,105\)

  Muối gồm: Al(NO3)3: 0,46 mol

                  NH4NO3: 0,105 mol

  muối = 0,46 × 213 + 0,105 × 80 = 106,38 (g)

    bởi Phạm Khánh Ngọc 24/03/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF