YOMEDIA
NONE

Bài tập 33.4 trang 73 SBT Hóa học 10

Bài tập 33.4 trang 73 SBT Hóa học 10

Hãy ghép từng cặp mỗi chất (ở cột bên trái) với tính chất của chất đó (ở cột bên phải)

Các chất Tính chất của chất

1. S

2. SO2

3. H2S

4. H2SO4

a. Chỉ có tính oxi hoá.

b. Chỉ có tính khử.

c. Đơn chất vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử.

d. Không có tính oxi hoá và cũng không có tính khử.

e. Hợp chất vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử.

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33.4

1 - c

2 - e

3 - b

4 - a

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33.4 trang 73 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF