YOMEDIA
UREKA

Bài tập 33.16 trang 75 SBT Hóa học 10

Bài tập 33.16 trang 75 SBT Hóa học 10

Xử lí 1,143 gam hỗn hợp rắn gồm kali clorua và kali sunfat bằng dung dịch axit sunfuric đặc, thu được 1,218 gam kali sunfat.

a) Viết PTHH của phản ứng xảy ra.

b) Tính khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp rắn ban đầu.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33.16

PTHH: 2KCl + H2SO→ K2SO4 + 2HCl

Khối lượng muối trong hỗn hợp :

Đặt x và y là số mol KCl và K2SO4 trong hỗn hợp. Ta có

74,5x + 174y = 1,14 (1)

Khối lượng K2SO4 sau phản ứng bao gồm khối lượng K2SO4 vốn có trong hỗn hợp ban đầu và khối lượng K2SO4 sinh ra sau phản ứng (m = 174.0,5x = 87x). Ta có :

87x+ 174y= 1,218 (2)

Giải hệ phương trình (1) và (2), được x = 0,006 ; y = 0,004.

Khối lượng KCl là: 74,5.0,006 = 0,447 (g).

Khối lượng K2SO4 là: 1,143 - 0,447 = 0,696 (g).

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33.16 trang 75 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON