YOMEDIA
NONE

Chất X gồm Mg 0,1 mol, Al 0,04 mol, Zn 0,15 mol. Cho X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư, sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng 13,23 g. Số mol HNO3 tham gia phản ứng là?

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • Ta có: Khối lượng dung dịch tăng = Khối lượng loại – Khối lượng (sản phẩm khử)\(\uparrow\)

  ⇒ 13,23 = (0,1 × 24 + 0,04 × 27 + 0,15 × 65) – Khối lượng (sản phẩm khử)\(\uparrow\)

  ⇒ Khối lượng (sản phẩm khử)\(\uparrow\) = 0

  Vậy dung dịch phải có sản phẩm khử là NH4NO3.

  \(\begin{matrix} Mg & \rightarrow & Mg^{2+} & + & 2e^-\\ 0,1 & \rightarrow & & & 0,2\\ Al & \rightarrow & Al^{3+} & + &3e^- \\ 0,04 & \rightarrow & & & 0,12\\ Zn & \rightarrow & Zn^{2+} & + & 2e^-\\ 0,15 & \rightarrow & & & 0,3 \end{matrix}\)

  \(\begin{matrix} 10H^+ & + & {NO_3}^- & + & 8e^- & \rightarrow & {NH_4}^+ & + & 3H_2O\\ 0,775 & & & \gets & 0,62 & & & & \end{matrix}\)

  \(n_{HNO_3}=n_{H^+}=0,775 \ mol\)

    bởi Anh Thu 24/03/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON