YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 33.8 trang 74 SBT Hóa học 10

Bài tập 33.8 trang 74 SBT Hóa học 10

Nêu phương pháp hoá học để phân biệt các dung dịch sáu với điều kiện được dùng quỳ tím và chọn thêm một hoá chất làm thuốc thử: Na2SO4, NaCl, H2SO4, HCl

Viết PTHH của những phản ứng đã dùng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33.8

- Dùng quỳ tím để phân thành hai nhóm chất:

Nhóm 1: HCl, H2SO4

Nhóm 2: Na2SO4, NaCl

Thuốc thử được chọn thêm có thể là dung dịch BaCl2 để phân biệt từng chất có trong mỗi nhóm chất:

Chất nào ở nhóm 1 tạo kết tủa trắng với dung dịch BaCl2; chất đó là H2SO4; Chất còn lại là HCl.

Chất nào ở nhóm 2 tạo kết tủa trắng với dung dịch BaCl2 chất đó là Na2SO4; Chất còn lại là NaCl.

PTHH:

H2SO4 + BaCl→ BaSO4 + 2HCl

Na2SO4 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO4

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33.8 trang 74 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON