YOMEDIA
ZUNIA12

Cho 5,95 g hỗn hợp rắn có Fe, Al, Mg bằng lượng dư dung dịch HNO3. Sau phản ứng thu được dung dịch X và 5,6 lít hỗn hợp khí Y(đkc) gồm NO và NO2 (không còn sản phẫm khử khác). Biết dY/H2 =19,8. Lượng muối nitrat trong dung dịch X là mấy?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Đặt: \(n_{NO}: \ x \ mol;\ n_{NO_2}:\ y\ mol\)

  \(x+y=\frac{5,6}{22,4}=0,25 \ (1)\)

  \(d_{\frac{Y}{H_2}}=\frac{\overline{M}_Y}{2}=19,8\)

  \(\Rightarrow \overline{M}_Y=19,8\times 2=39,6\)

  \(\Rightarrow 39,6=\frac{30x+46y}{x+y} \ (2)\)

  \((1)\&(2)\Rightarrow x=0,1; \ y=0,15\)

  \(\begin{matrix} \overset{+5}{N} & + & 3e^- & \rightarrow & NO\\ & & 0,3 & \gets & 0,1\\ \overset{+5}{N} & + & 1e^- & \rightarrow & NO_2\\ & & 0,15 & & 0,15 \end{matrix}\)

  Chú ý: khi dữ liệu của đề bài cho nhiều kim loại, ta không thể tính được số mol từng kim loại, để tính khối lượng muối dùng:

  ⇒ m muối = m kim loại + nenhận × \(NO3-\)

                  = 5,95 + 0,45 × 62 = 33,85 (gam)

    bởi truc lam 24/03/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF