YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 33.17 trang 76 SBT Hóa học 10

Bài tập 33.17 trang 76 SBT Hóa học 10

Cho 7,8 gam hỗn hợp hai kim loại là Mg và Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư. Khi phản ứng kết thúc, người ta thu được 8,96 lít khí (đktc).

a) Viết PTHH của các phản ứng đã xảy ra.

b) Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

c) Tính thể tích dung dịch H2SO4 2M đã tham gia các phản ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33.17

a) Các PTHH :

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2 (1)

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 (2)

b) Khối lượng kim loại trong hỗn hợp:

- Số mol H2 ở (1) và (2) nH2 = 8,96/22,4 = 0,4 mol

- Đặt x và y là số mol Mg và Al có trong hỗn hợp. Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình đại số :

x + 3/2y = 0,4

24x + 27y = 7,8

Giải hệ phương trình, ta được x = 0,1 và y = 0,2.

Khối lượng các kim loại :

mMg = 0,1 x 24 = 2,4g

mAl = 0,2 x 27 = 5,4g

c) Thể tích dung dịch H2SO4 tham gia phản ứng :

Số mol H2SO4 tham gia (1) và (2) là :

0,1 + 0,3 = 0,4 (mol)

Thể tích dung dịch H2SO4 là :

VH2SO4 = 0,4/2 = 0,2 lít

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33.17 trang 76 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON