AMBIENT
 • Câu hỏi:

  What is the author's attitude in paragraph 3?

  • A. concerned
  • B. explanatory
  • C. outraged
  • D. emotional

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Thái độ của tác giả trong đoạn 3 là gì?

  A. quan tâm     B. giải thích

  C. xúc phạm    D. tình cảm

  Chọn A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>