AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Peter: “Well, cats are very good at catching mice around the house”

  Linda: “___________________”

   

  • A. Nothing more to say.
  • B. You can say that again.
  • C. Yes, I hope so.
  • D. No, dogs are good, too.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

  Giải thích:

  Hai người bạn, Peter và Linda, đang nói về thú nuôi.

  Peter: “Lũ mèo rất giỏi bắt chuột quanh nhà”

  Linda: “_____”

  A. Không còn gì để nói                               B. Tôi hoàn toàn đồng ý

  C. Ừ, tôi mong là vậy                                   D. Không, những con chó cũng tốt

  Chọn B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>