AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Make sure you __________________ us a visit when you are in town again.

  • A. give
  • B. do
  • C. pay
  • D. have

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Cụm từ

  Giải thích: pay sb a visit: ghé thăm ai

  Tạm dịch: Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ ghé thăm chúng tôi khi bạn trở về thị trấn lần nữa.

  Chọn C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>