AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The _______________ dressed woman in the advertisement has a posed smile on her face.

  • A. stylish
  • B. stylishly
  • C. stylistic
  • D. stylistically

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Từ loại

  Giải thích:

  A. stylish (adj): diện                                      B. stylishly (adv): một cách ăn diện

  C. stylistic (adj): thuộc văn phong         D. stylistically (adv): theo văn phong

  Trước tính từ “dressed” ta cần một trạng từ để bổ nghĩa.

  => stylishly- dressed (adj): ăn mặc có phong cách/ thời thượng

  Tạm dịch: Người phụ nữ ăn mặc có phong cách trong quảng cáo nở một nụ cười.

  Chọn B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>