AMBIENT
 • Câu hỏi:

  ___________________ are that stock price will go up in the coming months.

  • A. Conditions
  • B. Opportunities
  • C. Possibilities
  • D. Chances

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Từ vựng

  Giải thích:

  A. conditions (n): điều kiện                       B. opportunities (n): cơ hội

  C. possibilities (n): khả năng                     D. chances (n): cơ hội

  Tạm dịch: Giá cổ phiếu có khả năng tăng trong những tháng tới.

  Chọn C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>