AMBIENT
 • Câu hỏi:

  We can conclude from the passage that in 2050 ________________.

  • A.

   people will be able to travel around the world in two hours

  • B. fewer cars will be used to keep the environment green and clean
  • C. no one will be injured or die because of accidents
  • D. space planes will take the place of cars as a means of transport

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Chúng ta có thể kết luận từ đoạn văn đó vào năm 2050 ______________.

  A. Mọi người sẽ có thể đi du lịch vòng quanh thế giới trong hai giờ.

  B. Ít xe sẽ được sử dụng để giữ cho môi trường xanh và sạch.

  C. Không ai sẽ bị thương hoặc chết vì tai nạn.

  D. Máy bay không gian sẽ lấy ô tô làm phương tiện vận chuyển.

  Thông tin: In transport, cars running on new, clean fuels will have computers to control the speed and there won't be any accidents.

  Tạm dịch: Trong vận chuyển, ô tô chạy bằng nhiên liệu mới, sạch sẽ có máy tính để kiểm soát tốc độ và sẽ không có tai nạn.

  Chọn C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>