ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  He _____________ a terrible accident while he _______________ along Ben Luc Bridge.

  • A. see / am walking
  • B. saw / was walking
  • C. was seeing / walked
  • D. have seen / were walking

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Thì quá khứ đơn – thì quá khứ tiếp diễn

  Giải thích:

  Thì quá khứ tiếp diễn diễn tả hành động đang diễn ra trong quá khứ ( was walking) thì bị hành động khác xen vào (thì quá khứ đơn - saw).

  Công thức: S + Ved/ V2 while + S + was/ were V-ing

  Tạm dịch: Anh ấy đã nhìn thấy một tai nạn kinh hoàng khi anh ấy đang đi dọc cầu Bến Lức.

  Chọn B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>