AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Which of the following is NOT mentioned in paragraph 2?

  • A. An eight-day-old child will be taken for the first walk by his or her mother.
  • B. Children have to learn their tribes' cultures and traditions when they are old enough.
  • C. Children are initiated for a mature life in the presence of their friends and family.
  • D. Children have to overcome a few trials to enter the grown-up world.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Điều nào sau đây KHÔNG được đề cập trong đoạn 2?

  A. Một đứa trẻ tám ngày tuổi sẽ được mẹ đưa đi dạo đầu tiên.

  B. Trẻ em phải học văn hóa và truyền thống của bộ tộc khi đủ tuổi.

  C. Trẻ em được bắt đầu cho một cuộc sống trưởng thành với sự có mặt của bạn bè và gia đình của họ.

  D. Trẻ em phải vượt qua một vài thử thách để bước vào thế giới trưởng thành.

  Chọn C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>