AMBIENT
 • Câu hỏi:

  ____________ one of the most beautiful forms of performance art, ballet is a combination of dance and mime performed to music.

  • A. Being considering
  • B. Considering
  • C. Considered
  • D. To consider

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Câu rút gọn

  Giải thích:

  Câu đầy đủ: Ballet is considered one of the most beautiful forms of performance art...

  Đối với câu có 2 mệnh đề đồng chủ ngữ, ta có thể lược bỏ bớt một mệnh đề. Trong câu trên, khi rút gọn, ta bỏ chủ ngữ “ballet” và động từ to be “is” giữ lại Ved/ V3 khi câu mang nghĩa bị động.

  Tạm dịch: Được coi là một trong những dạng biểu diễn nghệ thuật đẹp nhất, múa bale là một sự kết hợp của nhảy và diễn kịch điệu bộ theo âm nhạc.

  Chọn C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>