AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Laura expected to give her mother a hand in housework at the weekend, but she did nothing.

  • A. expected
  • B. a hand
  • C. but
  • D. nothing

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Câu bị động

  Giải thích:

  Cấu trúc chung của bị động: be + P2, câu mang hàm ý bị động và động từ ở mệnh đề sau mang thì quá khứ đơn (did) nên ta dùng cấu trúc bị động thì quá khứ đơn: S + was/ were + Ved/ V3.

  Sửa: A. expected => was expected

  Tạm dịch: Laura được kì vọng sẽ giúp mẹ làm việc nhà vào cuối tuần, nhưng cô ấy đã không làm gì cả.

  Chọn A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA