AMBIENT
 • Câu hỏi:

  “Why don’t you complain to the company, John?” said Peter.

  • A. Peter asked John why he doesn’t complain to the company.
  • B.

   Peter advised John complaining to the company.

  • C.

   Peter suggested John to complain to the company.

  • D. Peter suggested that John should complain to the company.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiến thức: Câu tường thuật

  Giải thích:

  Trực tiếp: “Why don’t you…”

  => Gián tiếp: S + suggested + that + S + should V….

  Tạm dịch: Peter nói: “ Tại sao bạn không phàn nàn với công ty hả John?”

  • D. Peter gợi ý rằng John nên phàn nàn với công ty.
  1. sai ngữ pháp vì “doesn’t” chưa lùi thì
  2. sai ngữ pháp: advise sb + to V (khuyên ai nên làm gì)
  3. sai ngữ pháp: S1 + suggest + S2 + (should) + V (nguyên thể)
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>