AMBIENT
 • Câu hỏi:

  We all felt cold, wet and hungry; _________________ , we were lost.

  • A. moreover
  • B. although
  • C. however
  • D. so that

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Liên từ

  Giải thích:

  A. moreover: hơn nữa                                  B. although: mặc dù

  C. however: tuy nhiên                                  D. so that: vậy nên

  Tạm dịch: Tất cả chúng ta đều thấy lạnh, ẩm ướt và đói; hơn nữa, chúng ta đã bị lạc.

  Chọn A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>