AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Why does the author use "prefer robots" in paragraph 5?

  • A. To show the importance of robots in production.
  • B. To encourage the workers to resign from work.
  • C. To compare the robots with the workers.
  • D. To emphasize the scientist's role in inventing robots.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Tại sao tác giả sử dụng "thích robot" trong đoạn 5?

  A. Để cho thấy tầm quan trọng của robot trong sản xuất.

  B. Để khuyến khích người lao động nghỉ việc.

  C. Để so sánh các robot với công nhân.

  D. Để nhấn mạnh vai trò của nhà khoa học trong việc phát minh ra robot.

  Chọn C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA