ADMICRO
 • Câu hỏi:

  I’m sure it wasn’t Mr. Park you saw at the conference because he is in Seoul now.

  • A. It can’t have been Mr. Park you saw at the conference because he is in Seoul now.
  • B. It couldn’t be Mr. Park you saw at the conference because he is in Seoul now.
  • C. It mustn’t have been Mr. Park you saw at the conference because he is in Seoul now.
  • D. It mightn’t be Mr. Park you saw at the conference because he is in Seoul now.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Động từ khuyết thiếu

  Giải thích:

  can’t have been: diễn tả độ chắc chắn lên tới 99%

  couldn’t be: không thể là

  mustn’t have been: chắn hẳn là không

  mightn’t be: có thể không

  Tạm dịch: Tôi chắc chắn đó không phải là ông Park người mà bạn nhìn thấy ở hội nghị bởi vì hiện tại ông ấy đang ở Seoul.

  • A. Bạn không thể nào nhìn thấy ông Park ở hội thảo được vì ông ấy hiện đang ở Seoul.

  Chọn A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE