AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Where do people in Kenya give the name to the child?

  • A. at the village church
  • B. on the cattle farm
  • C. at their house
  • D. near the thorn fence

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kiến thức: Đọc hiểu

   

  Giải thích:

  Người dân ở Kenya đặt tên cho đứa trẻ ở đâu?

  A. tại nhà thờ làng                                         B. trên trang trại gia súc

  C. ở nhà họ      D. gần hàng rào gai

  Thông tin: In Kenya, the mother takes the baby strapped to her back into the thorn enclosure where the cattle are kept. There, her husband and the village elders wait to give the child his or her name.

  Tạm dịch: Ở Kenya, người mẹ đưa em bé bị trói vào lưng vào chuồng gai nơi nuôi gia súc. Ở đó, chồng cô và những người lớn tuổi trong làng chờ đợi để đặt cho đứa trẻ tên của mình.

  Chọn B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>