AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The public are concerned _______________ the increasing crime rates in the city.

  • A. with
  • B. at
  • C. about
  • D. for

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiến thức: Giới từ

  Giải thích: be concerned about: quan ngại về

  Tạm dịch: Cộng đồng quan ngại về tỉ lệ gia tăng tội phạm ở trong thành phố.

  Chọn C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>