AMBIENT
 • Câu hỏi:

  I don’t know what they are going to ask in the job interview. I’ll just play it by ear.

  • A. plan well in advance
  • B. be careful about it
  • C. listen to others saying
  • D. do not plan beforehand

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kiến thức: Từ trái nghĩa

  Giải thích:

  play it by ear: làm việc gì đó mà không có kế hoạch rõ ràng, để mọi việc xảy ra theo lẽ tự nhiên

  A. plan well in advance: lên kế hoạch rõ ràng trước

  B. be careful about it: cẩn thận với nó

  C. listen to others saying: nghe người khác nói

  D. do not plan beforehand: không lên kế hoạch trước => play it by ear >< plan well in advance

  Tạm dịch: Tôi không biết họ sẽ hỏi gì trong cuộc phỏng vấn. Tôi sẽ để mọi việc xảy ra theo lẽ tự nhiên.

  Chọn A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>